2021

De Beemster

De Beemster

Vanaf 1650 had de ‘Vriesche’ Doopsgezinde Gemeente in Oosthuizen haar ‘Vergaderplaats’ aan de Raadhuisstraat. Omstreeks 1750 telde de gemeente 36 leden. De gemeente was arm in die jaren. Een dringend oproep van voorganger Jacob Hartog maakte het echter mogelijk vijf morgen grond aan te kopen in de Beemster, waarna plannen voor nieuwbouw vastere vorm kregen. […]