Broek op Langedijk

De Doopsgezinde Kerk in Broek op Langedijk

In 1535 wordt het huis van de weduwe van Jan Syboutszoon verwoest, waar doperse Broekers samenkomen. Een oud houten gebouwtje met rieten dak aan de Voorburggracht is medio negentiende eeuw te bouwvallig. Men maakt dan plannen voor nieuwbouw. Het kerkelijk leven bloeit op in die periode.

In 1856 wordt een bedelbrief aan alle Doopsgezinde Gemeenten in Nederland gestuurd. Samen met eigen middelen wordt ruim ƒ 4.000,00 bijeengebracht. De jonge Alkmaarse broeder Cornelis Willem Bruinvis (de latere beroemde stadshistoricus) maakt het ontwerp (waarschijnlijk een vriendendienst). De bouwkosten bedragen uiteindelijk maar ƒ 3.452,55. Er wordt gespaard voor een pastorie.

In 1858 wordt de huidige zaalkerk in gebruik genomen. In 1865 is de kerk verzekerd voor ƒ 3.000,00 en de pastorie van Ds. A. van Bommel voor ƒ 5.000,00. Dit huis is nog te vinden op Dorpsstraat 112. Gebouwd in 1864. Zes jaar na de kerkbouw heeft de kleine gemeente toch ook een pastorie kunnen bouwen. Het kerkgebouw heeft aan de voorzijde oorspronkelijk een rozenboog heeft gehad. In 1968 vindt een grote verbouwing plaats, inclusief een nieuwe voorgevel. En er wordt een keuken en WC ingebouwd. De ingang van kerk komt dan aan de zijkant. De orgelkas van Nicolaas Willembroek uit 1732, afkomstig uit Limmen, is in 1882 door Ypma in deze kerk geplaatst en van een nieuw binnenwerk voorzien.