De Beemster

De Beemster

Vanaf 1650 had de ‘Vriesche’ Doopsgezinde Gemeente in Oosthuizen haar ‘Vergaderplaats’ aan de Raadhuisstraat. Omstreeks 1750 telde de gemeente 36 leden.

De gemeente was arm in die jaren. Een dringend oproep van voorganger Jacob Hartog maakte het echter mogelijk vijf morgen grond aan te kopen in de Beemster, waarna plannen voor nieuwbouw vastere vorm kregen. De vader van eerste steen legger David Gerrisz Beets schonk de gedenksteen in de voorgevel van de vermaning. In 2010, 225 jaar geleden, ingewijd door Jacob Hartog. In 1805 telde de Gemeente 112 leden. De catechisatie- en kerkenkamer werd in 1841 gebouwd.

In 1887 deed het Flaes-orgel zijn intrede. Het ledental groeide in 1900 tot 280. Na een forse daling kwam na WOII het gemeenteleven weer tot bloei. Het ledental daalde vervolgens weer tot 93 in 1980 naar nu nog krap 40 leden. De gemeente bleef echter actief met o.a. zusterkring en jongerenwerk.

Voorganger: Mevrouw Corrie Laros

Reacties

Laat weten wat je hiervan vindt

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *