De Rijp

De Doopsgezinde kerk in De Rijp

De oudste bron over de dopers in De Rijp is Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575-1650). Hij vermeldt in zijn ‘Kleyn Chronyke van De Rijp en Graft’ uit 1649, dat er aanvankelijk geen vermaanhuis is in De Rijp. De dopers houden hun bijeenkomsten op het eiland De Matten in het Schermeer.

Vanaf 1574 is er een houten vermaning, maar die gaat tijdens de grote brand van 1654 verloren. Op dezelfde plaats wordt daarna een driebeukige kerk gebouwd met galerij. Deze grootste vermaning in Noord-Holland benoorden het IJ staat dan niet achteraf, zoals veelal elders het geval is, door de calvinistische overheden aan de dopersen opgelegd. De dopersen maken hier in die tijd de dienst uit in de colleges van de vroedschap en schout en schepenen.

Het huidige kerkgebouw is in 1953 gebouwd op de plek van de oude kerk.