Den Helder

De Doopsgezinde Kerk in Den Helder

In 1631 is er sprake van een (strenge) doperse gemeente in Huisduinen, bestaande uit twee stromingen: de ‘Vlamingen’ en de ‘Friezen’. In 1702 wordt een houten vermaning gebouwd op de ‘Conijnsberg’ in het plaatsje Helder voor de (tolerantere) ‘Waterlandse’ gemeente. De vereniging van Friezen (over de Vlamingen wordt niet meer gesproken) en Waterlanders vindt plaats in 1731. Ze houden beiden hun eigen vermaning; de dominee preekt beurtelings in Huisduinen en Helder.

In 1788 ontstaat de Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Helder en Huisduinen. De oude vermaning van Huisduinen wordt afgebroken. In augustus 1852 wordt onder leiding van S. den Berger aan de Kerkgracht met nieuwbouw begonnen in de toen nog nieuwe wijk Nieuwediep. En op 6 november

1853 wordt het kerkgebouw, een interessante zaalkerk in spitsboogstijl met neogotische stijlkenmerken, plechtig ingewijd met een dienst die geleid wordt door ds. Pieter Douwes Dekker (die in 1843 zijn intrede in Den Helder doet), de broer van Eduard Douwes Dekker, de schrijver Multatuli. Het kostbare kerkorgel van Flaes & Brünjes is in 1863 in Amsterdam gebouwd.