Enkhuizen

De Doopsgezinde Kerk in Enkhuizen

Deze Doopsgezinde Kerk (vermaning) in Enkhuizen, werd in 1892 gebouwd naar ontwerp van architect Van der Meulen en is vergelijkbaar met de drie jaar eerder gebouwde vermaning in Vlissingen. De vermaning is thans in gebruik als vermaning: een kerkruimte voor een gemeente van de Doopsgezinde Kerk.

De kerkruimte heeft een rechthoekige plattegrond en daaraan liggen aan de lange westzijde de portaalvoorbouw en aan de oostkant de consistorie en vergaderruimten. De voorgevel  is symmetrisch opgezet; een vooruitliggende middenpartij onder een zadeldak dwars op de kap van de grote ruimte, bevat de hoofdingang (met dubbele grenehouten deur) met daarboven een groot tweedelig venster. Daarboven zit een klein rond venster.

 

De muurvlakken hebben beiden een halfrond beëindigd venster met handvorm gemetselde stijlen, geplaatst op een rond het gebouw lopende cordonlijst. Twee driehoekige dakkapellen steken door de mansardekap heen. Een decoratieve band met een meandermotief loopt daarboven, ter hoogte van de goten in de voorgevel. Deze gevels worden bekroond door een klein gebogen fronton. De achtergevel bevat in de as van het gebouw een aanbouw, de oorspronkelijke consistorie, die gecementeerd is. Aan de noordkant daarvan ligt een rechthoekig deel van twee bouwlagen waarvan de verdieping dateert uit 1934.

Het gehoute spreekgestoelte met pilasters op de hoeken en een bewerkt ruggeschot staat tegen de lange oostwand met klankbord erboven. Het is afkomstig uit de hervormde kerk te Appeltern (Gld.). De wanden zijn witgepleisterd, de benedenzone bevat een groengeschilderde lambrizering. De ramen zijn voorzien van kleurloos glas; alleen de ramen in de voorgevel bevatten nog het oorspronkelijke lichtgekleurde glas-in-lood.

Naast het spreekgestoelte zit een deur naar een smalle dwarse gang die voert naar de consistorie en de daarnaast gelegen ruimten. In de kerkruimte hangt een koperen luchter.