Hippolytushoef / Wieringen

De Doopsgezinde kerk in Hippolytushoef op Wieringen

Ooit zijn er drie vermaningen op Wieringen geweest: op de Gest bij Den Oever, in Stroe en in de Elft, iets ten oosten van Hippolytushoef. In 1861 is de huidige kerk aan de Vermaningssteeg in gebruik genomen. Het orgel is gebouwd door de Firma Van Dam uit Leeuwarden en is op 29 juni 1913 voor de eerste maal bespeeld door Simons Cornelis Lont. In 1938 zijn bijzondere ramen aangebracht door de Firma Bogtman uit Haarlem.

De moestuin naast de kerk was oorspronkelijk ‘parkeerplaats’, bestemd voor de rijtuigen en paarden van de boeren en boerinnen uit de omgeving, die hier op zondag naar de kerk gaan. In 1934 wordt een door de architect B. Zandstra getekend gebouwtje in gebruik genomen, dat daarna dient als consistoriekamer en ruimte voor diverse bijeenkomsten.

Al aan het begin van de 16eeeuw bestaat er een doperse gemeente, gezien een dooplijst waarop de namen van 35 Wieringers vermeld staan.