Nieuwe Niedorp

De Doopsgezinde Kerk in Nieuwe Niedorp

Bekend is dat vanaf 1535 wederdopers actief zijn met schuurbijeenkomsten en bijbelstudies. Ze houden deze in de Niedorper Cogge. In 1803 verenigen de ‘Friezen’ van Oude Niedorp zich met de Verenigde Waterlandse en Vlaamse Doospgezinde Gemeente van Nieuwe Niedorp.

Hun beide kerkgebouwen zijn in 1857 in slechte staat. De kerk van Oude Niedorp wordt gesloopt in 1860. Maar als de schuilkerk (achter een boerderij aan de Dorpsstraat) in Nieuwe Niedorp op instorten staat, ook het latere kerkgebouw uit 1857 (ingewijd door ds. Inne Thyssen Taconis)aan vervanging toe is, wordt besloten tot nieuwbouw, geleid door de architecten Vonk en Holwerda.

In 1878 wordt het huidige kerkgebouw opgeleverd. Voorzien van een stijlvol maar sober interieur, maar wel met drie engelen. Het gebouw heeft een neo-gotisch Van Dam-orgel uit 1882 met een handgedreven windlade, zodat het oude ambacht van orgeltrapper hier nog beoefend kan worden. In de jaren zestig van de vorige eeuw worden de kerkbanken, behalve die van de kerkenraad, verwijderd.