Ilse van Dijk – Directeur/Artistiek leider Karavaan

Ilse van Dijk – Directeur/Artistiek leider Karavaan

Wat hebben we een mooi begin gemaakt met het project Geestdrift. Er was zo veel te vertellen dat we tijd tekort kwamen. Ik vond het leuk om te zien dat er veel overeenkomsten waren, maar toch ook verschillen. En dat er eigenlijk al tijdens jullie verhalen over de rol van jullie kerk in het dorp of in de stad al ideeën en inzichten ontstonden. Dat biedt perspectief!

Ik wil graag jullie kwaliteiten ophalen en daarmee ga ik dan aan de slag om voorstellen te doen voor een ‘contextprogramma’; je moet dat zo zien dat de voorstelling die straks komt je hoofdgerecht is, maar dat alle gangen vooraf en daarna vaak net zo lekker zijn. En dat voor publiek geldt dat dit alles tezamen de ervaring geeft die we met z’n allen willen veroorzaken. Daarom is er een documentje dat je kunt invullen, maar waarop je ook al je ideeën kunt noemen. Je ideeën hoeven niet uitgewerkt te zijn; je gedachten delen is ook al fijn.