Twisk

De Doopsgezinde Kerk in Twisk

De Doopsgezinde Kerk (vermaning) in Twisk is onworpen in 1866 in eclectische trant door stadsarchitect van Medemblik, A.T. van Wijngaarden als nieuwe kerk voor de doopsgezinden in Twisk en Abbekerk. Voor die tijd kerkte men in een schuilkerk. Het klokkentorentje en het stucplafond in het gebouw werden begin tachtiger jaren van de 20ste eeuw sterk gerestaureerd. De vermaning ligt rondom vrij, even terug van de rooilijn aan de hoofdstraat van Twisk binnen het beschermde dorpsgezicht.

De nieuwe kerk werd gebouwd voor 11.000 gulden.

De eenbeukige bakstenen kerk, in kruisverband gemetseld, is door een zadeldak met blauw geglazuurde Hollandse pannen gedekt. Op de hoeken staan steunberen en op de nok is een klokkenstoel.

De voorgevel is symmetrisch van opzet, met twee gedenkplaten waarop onder meer de bouwdatum staat. Binnen zijn houten vloerdelen, het deel rond de kansel is verhoogd. Die verhoging wordt ook wel doopvloer genoemd, omdat zij die zich laten dopen, knielen met de verhoging als steun.

De kansel kent een dubbele trap, waarvan slechts een te gebruiken is.

Tegenover de kansel bevindt zich het orgelbalkon met één klaviersorgel van L. van Dam en zonen te Leeuwarden, gemaakt in 1892. Dit Van Dam-orgel voorzien van een bewerkte kast, is opgenomen in de balustrade.

Achter de kerk vindt u een stilteboetje. Uw bezoek meer dan waard!