Wormerveer

De Wormerveerse Vermaning

Dit sobere en statige gebouw is in 1830-31 gebouwd als kerk voor de Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer op ’t Zuid. Nu is het een mooie locatie voor concerten, vergaderingen, recepties, oefeningen, lezingen en tentoonstellingen. Een gebouw vol geschiedenissen, van en voor de Wormerveerders.

Deze vermaning, zo noemden de doopsgezinden hun kerkgebouwen, werd in 1830 in neoclassicistische stijl ontworpen door de Amsterdamse architect H. Springer. Niet alleen de gevel, maar ook het interieur moest vooral een plechtige, voorname uitstraling krijgen. Zo heeft het interieur een aantal grote zuilen, die er zeer gewichtig uitzien. In werkelijkheid bestaan zij uit een houten paal in het midden, met daaromheen een gepleisterd lattenwerk. In 1855 kreeg de vermaning een fraai en degelijk uitgevoerd orgel, het eerste werk van de orgelbouwers Flaes en Brünjes. Tot dan toe werd zonder muziekbegeleiding gezongen. In 1908 werden de kerkekamers naar achteren toe verlengd. Een eerste omvangrijke restauratie van gebouw en orgel werd in 1965 uitgevoerd. Vervolgens is het orgel in 2006 grondig gerestaureerd en het gebouw heeft in 2015 belangrijke verbeteringen en een verdere uitbreiding aan de achterkant gekregen.

Meer over de geschiedenis van de Wormerveerse Vermaning kunt u hier lezen.